آسیاب احــــــــــــــرار

تولید کننده آسیاب های تمام استیل برشی


شاسی ها (استراکچر)

در سیستم هایی که دور از دسترسی و در ارتفاع نصب میشوند برای کارهایی مانند شستشو و ضد عفونی ، تعمیر و نگهداری و نظارت بر نحوه کارکرد قسمتهای مختلف ، وجود شاسی ضروری می باشد . استراکچرها متاسب با خطوط تولید طراحی و ساخته میشود .